KALİTE GÜVENCE TEST YÖNTEMLERİ

PE BORU EK PARÇALARIN ÜRETİMİNDE VE KALİTE KONTROLUNDA AŞAĞIDAKİ STANDARTLARA GÖRE TÜM TESTLER UYGULANMAKTADIR.BORU EK PARÇALARI ANCAK TEST VE KONTROLLER TAMAMLANDIKTAN VE TURAN BORFİT ONAYI ALDIKTAN SONRA SEVK EDİLİR.
1- Yoğunluk Tayini (Metot A)   TS EN 1183-1
MALZEMENİN BİRİM HACMİNDEKİ AĞIRLIĞININ TESPİT EDİLMESİ AMACI İLE YAPILIR.ANALİTİK TERAZİ İLE MALZEME ÖNCE HAVADA DAHA SONRA DA YOĞUNLUĞU ÖNCEDEN BİLİNEN SIVI İÇERİSİNDE  TARTILARAK STANDARTTA BELİRTİLEN HESAP YÖNTEMİ İLE YOĞUNLUK BULUNUR.
2- Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) Tayini (Metot A)  TS EN ISO 1133-1
MALZEMENİN İŞLENMEDEN ÖNCE SICAKLIK KARŞISINDA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ AMACI İLE YAPILAN TEST YÖNTEMİDİR.MFI CİHAZI İLE YAPILAN TESTTEN ÇIKAN NUMUNELER ANALİTİK TERAZİ İLE TARTILARAK BULUNAN DEĞERLER  CİHAZA YÜKLENEREK  gr/10 dk BİRİMİ İLE SONUÇ TESPİT EDİLİR.
3- İç Basınca Direncin Tayini  TS EN ISO 1167
BORU EK PARÇALARININ VE BORULARIN ZAMAN İÇİNDE BASINÇ KARŞISINDAKİ DAVRANIŞLARININ KISALTILMIŞ ORTAM ŞARTLARINDA İNCELENDİĞİ TEST YÖNTEMİDİR.BORU VE EK PARÇALARINA YÜKSEK BASINÇ ŞARTLARI UYGULANARAK 50 YILLIK BİR SÜREDE BORUDAKİ DEĞİŞİMLER İZLENİR.
4- Kalsinasyon ve Piroliz İle Karbon Siyahı Miktarının Tayini   ISO 6964
MALZEME İÇİNE UV IŞINLARINA KARŞI MUKAVEMET ÖZELLİĞİ KAZANDIRMAK İÇİN RAFİNERİ ŞARTLARINDA HOMOJEN OLARAK TAKVİYE EDİLEN KARBON MİKTARININ YÜZDE OLARAK TESPİT EDİLMESİ AMACI İLE YAPILIR.
AZOT GAZI İLE YÜKSEK ISI FIRININDA YAKILAN NUMUNEDE YANMAYAN KISIM OLAN KARBONUN MİKTARI YÜZDE OLARAK HESAPLANIR.
5- Pigment veya Karbon Siyahının Dağılım Derecesinin Değerlendirilmesi  TS ISO 18553
MALZEMENİN YAPISINDAKİ HOMOJEN PİGMENT DAĞILIMININ  VE OLASI BOŞLUKLARIN İNCELENMESİ AMACI İLE YAPILIR.10-15µm KALINLIĞINDA ALINAN MİKROTOM KESİT MİKROSKOP ALTINDA İNCELENİR.
6- Bir Alın Kaynaklı Birleşme Noktasından Alınan Deney Parçalarının Gerilme Mukavemetinin Ve Bozulma Modunun Tayin Edilmesi TS EN ISO 13953
MALZEMENİN BELİRLİ BİR HIZDA ÇEKİLİP KOPARILDIKTAN SONRA KOPAN NOKTALARIN YÜZEYLERİ İNCELENİR.
7- Sıyırarak Ayırma Testi  TS ISO 13954
8- Sıkıştırarak Ayırma Testi  TS ISO 13955
9- Uçucu Madde Muhtevası  TS EN 12099
10- Oksidasyon İndüksiyon Süresinin Tayini (OIT) (DSC Metodu)  TS EN 728
11- Boyut Ölçümü (Et kalınlığı, Çap, Ovalite, Uzunluk) TS EN ISO 3126
12- Darbe deneyi TS EN 744

 

STANDARTLAR

TS EN 1555-3:2010+A1
Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan – Polietilenden (pe) – Bölüm 3: Ekleme parçaları
TS EN 12201-3+A1
Plastik boru sistemleri – Basınçlı içme ve kullanma suyu, drenaj ve pis su için – Polietilen (pe) – Bölüm 3: Ekleme parçaları

YUKARI